Hộp số trục thẳng ( hay hộp giảm tốc đồng trục)

cấp tỉ số truyền của hộp giảm tốc trục thẳng | hộp số đồng trục

Hộp giảm tốc trục thẳng NORD | Motor giảm tốc Việt Hà